CrossFit terminologie

Wod? Als beginnende CrossFitter doet de compleet vreemde taal die CrossFitters spreken je wellicht even fronsen. Daarom vind je hier een lijst met CrossFit termen, samen met hun betekenis. Print ze uit, hang ze boven je bed en leer ze van buiten!

A

 • AMRAP: As Many Reps/Rounds as Possible – Voltooi zoveel mogelijk herhalingen/rondes binnen de gestelde tijd.

B

 • Benchmark: Benchmark workouts komen af en toe terug en bieden je de mogelijkheid om jouw CrossFit skills te testen en te vergelijken met de vorige keer. Wanneer je jouw scores van elke workout bijhoudt kun je je vooruitgang goed in de gaten houden.‘The Girls’ zijn vaak korte maar beestachtige benchmark workouts. De namen van de workouts waaronder “Fran” en “Angie” zijn afgeleid van de naamgeving van orkanen. ‘The Heroes’ zijn workouts ter ere van overleden soldaten/militairen in dienst. Dit zijn vaak lange workouts met de bedoeling om je fitheid te testen.
 • Beyond the Whiteboard: een app waar je jouw scores van de CrossFit kan bijhouden. Dit werkt super stimulerend en efficiënt. Zo zie je meteen of je progressie boekt en kan je ook gerichter trainen op basis van vorige resultaten (vooral de 1RM dan). Met CrossFit doe je niet wekelijks dezelfde workouts, soms komt een workout pas maanden later weer terug. Niets leukers dan zien wat je de vorige keer hebt gepresteerd en daar ditmaal overheen gaan qua gewicht of verbeteren qua snelheid.
 • Bar: de stang waar je aan hangt voor pull-ups, muscle-ups. Wordt ook wel gebruikt om te verwijzen naar de toog bij de Boulderzaal die net naast ons gelegen is.
 • Bar(bell): de halterstang waarmee je gewichten lift.
 • BP: Benchpress – Dit is waarschijnlijk het bekendste onderdeel van Powerlifting. De atleet ligt op de bank, terwijl hij met gestrekte armen de halter recht boven zich houdt. Vervolgens laat de atleet de halterstang zakken tot hij stil ligt op de borst en drukt hem daarna weer omhoog.
 • BS: Back squat – leg de barbell (of zandzak) achterin je nek en maak een squat.
 • BJ: Box Jumps – een box van 24 of 30 inch hoog. Tijdens een workout spring je op de box, open je de heup volledig en stap of spring je er weer af.
 • BW/BWT: Bodyweight – lichaamsgewicht. Soms staat er BW of BWT bij een oefening. Het gewicht dat wordt voorgeschreven in deze oefening, is gelijk aan je lichaamsgewicht.

C

 • CLN: Clean
 • C&J: Clean and jerk
 • C2: Concept2 roeimachine
 • CFT: CrossFit Total – bestaande uit max. squat, press en deadlift.
 • CrossFit Games: de belangrijkste wedstrijd in de CrossFit wereld. Dé competitie waar het draait om de fitste man en de fitste vrouw op aarde. Een wereldwijde competitie waar iedereen aan kan meedoen. Lees meer over de CrossFit Games op de officiële website.

D

 • DL: De deadlift is een oefening die vooral bij powerlifting gebruikt wordt en is één van de drie oefeningen van het powerliften.Het is de bedoeling een zeer zwaar gewicht op te tillen in een voorovergebogen stabiele houding. Men tilt het gewicht op totdat men rechtop staat en de benen gestrekt zijn.
 • DU: Double Unders – touwtje springen, in één sprong het touwtje twee keer onder je voeten door laten gaan.

E

 • EM: Every minute – Gedurende een aantal minuten voer je iedere minuut een aantal reps van een oefening uit.
 • EMOTM: Every minute on the minute – Gedurende de even minuten van de workout voer je een aantal reps van een oefening uit en gedurende de oneven minuten van de workout voer je een aantal reps van een andere oefening uit.

F

 • FS: Front Squat – De barbell met gewichten voor je houden, rustend op je schouders en een squat uitvoeren. Let er op, ellebogen hoog houden!

G

 • GHR(D): Glute ham raise (developer) – Oefening voor de achterste spierketens, zoals een back extension.
 • GPPP: ‘General Physical Preparedness’ oftewel de ‘Algehele Fysieke Paraatheid’. Dit is een term die gebruikt kan worden om je algehele fitheid te beschrijven.
 • GTO/G2O: Ground To Overhead – het gewicht (barbell, zandzak, kettlebell, dumbbell,…) vanaf de grond, boven je hoofd brengen.

H

 • HSPU: Hand stand Push-Up – een handstand tegen de muur maken met push up

K

 • KB: Kettlebell
 • Kipping/Kippen: Bij het kippen ga je een kracht generen vanuit de heup (de krachtigste spiergroep van je lichaam) met als doel snellere pull-ups, push-ups, ring rows, dips, enz. te doen. Zo kan je jouw workload vergroten en dus je GPP.
 • KTE/K2E: Knees-to-Elbow – hangend aan een stang, met je voeten recht naar beneden hangend, je knieën vervolgens naar de ellebogen brengen. Vergelijkbaar met de TTB zoals hieronder beschreven.

L

 • LB: Komt van het Latijn Libra wat een gewichtseenheid bij de Romeinen was. Lb staat voor pond. Bij CrossFit Leuven werken we meestal in ponden. Om ponden gemakkelijk om te rekenen naar kilo doe je het volgende: Trek het eerste cijfer van het gewicht in ponden af en deel dan door 2. Voorbeeld: 46 lb naar kilo. Trek 4 af van 46lb. Dat is 42. Deel 42 nu door 2 = 21 kg.Om van kilo naar ponden te gaan vermenigvuldig je met 2,2.

M

 • MetCon: Metabolic Conditioning workout – Een work-out met een superhoge intensiteit en veel herhalingen. Dat verwart je metabolisme dusdanig dat het nog uren nodig heeft om weer op het basisniveau te geraken, wat weer voor een hoge calorieverbranding zorgt.
 • Modified: Geschaald naar jouw niveau
 • MU: Muscle-Up. Optrekken tot streksteun aan de ring of aan een bar.

O

 • OHS: Overhead Squat – de stang breed vast pakken boven (en vaak achter) je hoofd met beide armen volledig gestrekt , vervolgens een squat maken tot de volledige diepte.

P

 • PC: Power clean
 • Pd: Pood – Gewichtseenheid voor kettlebells (1 pood = 36 lbs, 1.5 poods = 54 lbs, 2 poods = 72 lbs)
 • PP: Push Press – de stang met gewichten voor je houden, rustend op je schouders, door je knieën zakken en dan explosief omhoog brengen, boven je hoofd.
 • PR: personal record – persoonlijk record
 • PS: Power Snatch
 • PU: Pull Up – hangen aan een stang, armen en benen recht naar beneden, dan je kin boven de stang brengen. Betekent mogelijk ook push ups, afhankelijk van de context

R

 • Rep: Repetition – Eén herhaling van een oefening (Voorbeeld: – 4×8 betekent 4 sets van 8 reps)
 • RM: Rep Max – het maximaal aantal herhalingen. Je 1 RM is het maximaal haalbare voor een oefening, je 3RM is het gewicht waarmee je de oefening net 3 keer (en geen 4de keer) kan uitvoeren.
 • Rx; Zoals voorgeschreven – De workout zonder aanpassingen. Rx (Symbool: ℞) is de medische term voor ‘zoals voorgeschreven’. Net zoals een arts doseringsadvies geeft voor medicijnen geeft de CrossFit coach op deze manier advies over de beoogde intensiteit van de workout..

S

 • Scaled: Het schalen van workouts naar jouw persoonlijke niveau. Elke WOD is te schalen zodat je altijd alle workouts mee kunt doen aan de voorziene intensiteit.
 • SDHP: Sumo deadlift high pull
 • Set: A number of repetitions. (Example – 3×5 means 3 sets of 5 reps)
 • Skill Levels: Binnen CrossFit Leuven werken we met 4 zogenaamde skill levels: Beginner, Intermediate, Advanced en Elite. De bedoeling is dat alle leden door die levels lopen om zo te kunnen zien waar ze staan, en vooral, waar ze naartoe kunnen werken.
 • SQ: Squat
 • Superset: Een manier van krachttraining waarbij je twee oefeningen doet, na elkaar, zonder rust te pakken tussen de oefeningen. De oefeningen kunnen voor dezelfde spiergroep zijn of voor verschillende spiergroepen, afhankelijk van je doelstellingen.

T

 • TTB/T2B: Toes to bar – Hangen aan de bar en door enkel aan de heup te buigen, de bar met de tenen tikken.
 • Tabata: Een workout waarin je gedurende 20 seconden extreem intensief een oefening uitvoert om vervolgens telkens 10 seconden te rusten. Standaard bestaat een Tabata uit acht intervallen van in totaal 4 minuten.

V

 • Volledige (heup) extensie: Volledig uitstrekken, een voorbeeld hiervan is de Box Jump waarbij je je heupen volledig dient te strekken wanneer je op de box staat, voordat je weer van de box afspringt.

W

 • WO of W/O: Workout
 • WOD: Workout van de dag